www.belgium.be Logo of the federal government

Onze audits evalueren de efficiëntie en de effectiviteit van risicobeheersing, controle en behoorlijk bestuur, en formuleren aanbevelingen en adviezen.

De audits behandelen de verschillende domeinen van de operationele uitvoering: budget en financiën, de informatie en communicatie technologie, de human resources, change en logistiek.

Ook forensische onderzoeken worden door ons uitgevoerd.

Auditperspectief

Wij auditeren vanuit het perspectief om:

  • inzicht te geven in de efficiëntie en de effectiviteit van de processen en de werking van de diensten
  • de potentiële opportuniteiten te identificeren op het vlak van inkomsten, kostenbesparing en investeringsbeleid
  • de werking te evalueren van de organisatie op het vlak van compliance
  • de synergie en de communicatie doorheen de diensten te verhogen
  • het begrip en de zichtbaarheid van bestaande en nieuwe risico’s te verhogen
  • 'change' binnen de diensten te triggeren

Auditprogrammatie

Wij stellen een auditplan voor dat gebaseerd is op risico assessments binnen de diensten. De resultaten van de risico assessments koppelen wij aan een eigen risico-inschatting. Met de voorzitters van de diensten worden tijdens thematische gesprekken de risico's finaal vastgelegd.

Door een effectief, risicogebaseerd auditplan, zorgen wij ervoor dat de prioriteiten van onze auditactiviteiten zijn afgestemd op de doelstellingen van de diensten. Op die manier bieden wij een toegevoegde waarde en vervullen wij onze rol als strategische businesspartner.

Opvolging

In onze auditrapporten formuleren wij aanbevelingen en verbeterpunten over de belangrijkste risico's.

Het is aan het management van de geauditeerde diensten om aan te geven hoe zij met deze aanbevelingen aan de slag willen gaan.

Wij volgen de realisatie van de aanbevelingen jaarlijks op.

Auditplan 2024

Het auditplan 2024 wordt hieronder voorgesteld.

Let op! Dit programma kan in de loop van het jaar worden aangepast.

Governance & Organisatie

Belangenconflicten en Draaideurconstructies (deel 1)

Type: Punctual

Gouvernance Crossborder

FOD Justitie

Type: Punctual

Financieel

Behandeling van aanvragen voor uitkeringen en subsidies

FOD Economie

Type: Punctual

Behandeling van aanvragen voor uitkeringen en subsidies

FOD IBZ

Type: Punctual

Financiële governance

FOD Justitie

Type: Punctual

Fiscaliteit

FOD Financiën

Type: Punctual

Overheidstekort-Herfinanciering van vervallen schulden (deel 1)

Federaal Agentschap van de Schuld

Type: Punctual

Overheidstekort-Herfinanciering van vervallen schulden (deel 2)

Federaal Agentschap van de Schuld

Type: Punctual

Perceptie / Invordering - BTW

FOD Financiën

Type: Punctual

Perceptie / Invordering - persoonlijke inkomstenbelasting

FOD Financiën

Type: Punctual

Operationeel

Aankoop Beheer (strat.)

Fedasil

Type: Punctual

Afgifte/hernieuwing reispassen

FOD Buitenlandse Zaken

Type: Punctual

Asset Management

Regie der Gebouwen

Type: Punctual

Autorisations

FAGG

Type: Punctual

Hernieuwing rijbewijzen

FOD Mobiliteit

Type: Punctual

Inspecties (distributie)

FAVV

Type: Punctual

Inspecties rijbewijzen

FOD Mobiliteit

Type: Punctual

ISO Munt 2024

FOD Financiën

Type: Punctual

Sancties

FOD Economie

Type: Punctual

Selectie mandaathouder

BOSA

Type: Punctual

IT

IT Security

5 organisaties

Type: Punctual

Digitale handtekeningen

FOD Justitie

Type: Punctual

IT Governance

Regie der Gebouwen

Type: Punctual

TAXUD EU - TES

FOD Financiën (AG DOUANE)

Type: Punctual