www.belgium.be Logo of the federal government

Onze audits evalueren de efficiëntie en de effectiviteit van risicobeheersing, controle en behoorlijk bestuur, en formuleren aanbevelingen en adviezen.

De audits behandelen de verschillende domeinen van de operationele uitvoering: budget en financiën, de informatie en communicatie technologie, de human resources, change en logistiek.

Ook forensische onderzoeken worden door ons uitgevoerd.

Auditperspectief

Wij auditeren vanuit het perspectief om:

  • inzicht te geven in de efficiëntie en de effectiviteit van de processen en de werking van de diensten
  • de potentiële opportuniteiten te identificeren op het vlak van inkomsten, kostenbesparing en investeringsbeleid
  • de werking te evalueren van de organisatie op het vlak van compliance
  • de synergie en de communicatie doorheen de diensten te verhogen
  • het begrip en de zichtbaarheid van bestaande en nieuwe risico’s te verhogen
  • 'change' binnen de diensten te triggeren

Auditprogrammatie

Wij stellen een auditplan voor dat gebaseerd is op risico assessments binnen de diensten. De resultaten van de risico assessments koppelen wij aan een eigen risico-inschatting. Met de voorzitters van de diensten worden tijdens thematische gesprekken de risico's finaal vastgelegd.

Door een effectief, risicogebaseerd auditplan, zorgen wij ervoor dat de prioriteiten van onze auditactiviteiten zijn afgestemd op de doelstellingen van de diensten. Op die manier bieden wij een toegevoegde waarde en vervullen wij onze rol als strategische businesspartner.

Opvolging

In onze auditrapporten formuleren wij aanbevelingen en verbeterpunten over de belangrijkste risico's.

Het is aan het management van de geauditeerde diensten om aan te geven hoe zij met deze aanbevelingen aan de slag willen gaan.

Wij volgen de realisatie van de aanbevelingen jaarlijks op.

Auditplan 2023

Het auditplan 2023 wordt hieronder voorgesteld.

Let op! Dit programma kan in de loop van het jaar worden aangepast.

Governance & Organisatie

2e lijn - interne controle

FOD Financiën

Type: Punctual

Controle van de organisatie

NICC

Type: Punctual

Controle van de organisatie

BELNET

Type: Punctual

Financieel

Inzameling / Terugvordering

FOD Financiën

Type: Punctual

Juridische kosten

FOD Justitie

Type: Punctual

Overheidstekort-Herfinanciering van vervallen schulden (deel 1)

Federaal Agentschap van de Schuld

Type: Punctual

Purchase-to-Pay

FOD Sociale Zekerheid

Type: Punctual

Subsidies/ Vergoedingen

FOD Mobiliteit / IBZ

Type: Punctual

Operationeel

Aankoop Beheer (strat.)

Fedasil

Type: Punctual

Aanwerving/ Selectie (agenten)

BOSA/POD Maatschappelijke Integratie/FAGG/FAVV

Type: Punctual

Afgifte/vernieuwing van paspoorten (+ interactie BELPAS) - Afgifte/vernieuwing van rijbewijzen (+ interactie Mercurius) - Gemeenschappelijke controles

FOD Mobiliteit / BUZA

Type: Punctual

Asset Management

Regie der Gebouwen

Type: Punctual

Inspecties

IBZ

Type: Punctual

ISO Munt 2023

FOD Financiën

Type: Punctual

Redactie wetgeving

FOD Justitie

Type: Punctual

Service 112

IBZ

Type: Punctual

Strategische visie 2

Defensie

Type: Punctual

IT

IT Security

5 organisaties

Type: Punctual

Authentic Source (fiscale gegevens)

FOD Financiën

Type: Punctual

IT Governance

Regie der Gebouwen

Type: Punctual