www.belgium.be Logo of the federal government

Missie, visie en waarden

Bij de Federale Interne Audit zijn wij van mening dat de overheidsdiensten en audit samen tot betere resultaten kunnen komen. Wij laten ons leiden door doelgerichte prestaties: het leveren van resultaten, die de overheid en de samenleving ondersteunen en bevorderen.

Onze missie

De Federale Interne Audit is een onafhankelijke en objectieve dienst, die aan de federale en de programmatorische overheidsdiensten een redelijke zekerheid biedt over de graad van beheersing van de processen en activiteiten, raad geeft om deze te verbeteren en ertoe bijdraagt om een toegevoegde waarde te creëren bij de uitbouw van een efficiënte, integere en kwaliteitsvolle organisatie.

Onze visie

Wij willen een betrouwbare partner zijn die toegevoegde waarde biedt aan die diensten, door ons te richten op de voornaamste business risico's en objectieven.

Wij hanteren een transversale kijk op de organisaties, en streven ernaar een katalysator te zijn voor synergie, best practices en gestroomlijnde processen.

Wij werken voortdurend aan onze kennis. Door gebruik te maken van innovatieve audittechnieken, willen wij de kwaliteit van onze aanbevelingen garanderen.

Waarden

Om onze missie en visie onafhankelijk, rechtvaardig en integer uit te dragen, houden we ons aan vijf waarden:

Integer handelen

Bij alles wat we doen, werken we op een betrouwbare en ethische manier. We tonen respect voor onze verschillende gesprekspartners en gaan vertrouwelijk om met informatie.

Betrokkenheid

We hebben een goed begrip van de doelstellingen, cultuur en werking van de verschillende instanties waarmee we in contact komen en trachten op die manier steeds het verschil te maken.

Wendbaarheid

We spelen snel en flexibel in op wijzigende situaties binnen onze omgeving. ‘Lean’ en ‘agile’ werken is onze focus.

Samenwerken

We werken samen als team binnen onze organisatie, en met onze klanten in onze auditopdrachten om tot een wederzijds aanvaard en gedragen resultaat te komen.

Openheid

We staan open voor nieuwe ideeën en technieken, we leren uit onze fouten en we trachten door innovatie de kwaliteit van onze dienst te verbeteren en nieuwe inzichten te verschaffen aan onze klanten.