www.belgium.be Logo of the federal government

Bij de Federale Interne Audit zijn wij van mening dat de overheidsdiensten en audit samen tot betere resultaten kunnen komen. Wij laten ons leiden door doelgerichte prestaties: het leveren van resultaten, die de overheid en de samenleving ondersteunen en bevorderen.

Onze missie

De Federale Interneauditdienst verstrekt als onafhankelijke organisatie een redelijke zekerheid over
de manier waarop de risico’s binnen de overheidsorganisaties van zijn audituniversum beheerst
worden.
 
Door het uitvoeren van audits en het geven van advies wil FIA bijdragen tot een betere
maatschappelijke dienstverlening, wat toelaat het vertrouwen van de burger in de federale overheid
te versterken.

Onze visie

FIA wenst de vertrouwenspartner bij uitstek te worden van het management en het
beleidsniveau in hun streven naar een efficiëntere, integere en kwaliteitsvolle dienstverlening.
 
FIA wil haar kennis delen door het ontwikkelen van een expertisecentrum dat een transversale
en unieke kijk biedt op de beheersing van risico’s binnen de federale overheid.
 
FIA wil binnen de organisatie dé ultieme signaalfunctie vervullen voor het management, het
beleidsniveau en het ACFO wanneer kritische risico’s onvoldoende beheerst zijn.

Waarden

De vernieuwde waarden van de federale overheid vormen de kern van onze missie als Federale
Interne Auditdienst. Ze vormen onze dagelijkse leidraad, zowel voor onze interne werking als in onze
samenwerking met onze externe stakeholders.

Drie waarden zijn gekoppeld aan de houding die wordt verwacht in onze professionele omgeving:

RESPECT

We handelen op een voorbeeldige en neutrale wijze, met eerbied voor ieders rechten.
  • We tonen respect voor onze gesprekspartners en garanderen een neutrale en gelijke behandeling;
  • We hebben een goed begrip van de objectieven, cultuur en werking van de verschillende entiteiten waarmee we in contact komen, zodat onze vaststellingen en aanbevelingen op een adequate manier worden geformuleerd;
  • We werken als heterogeen en divers team samen binnen onze organisatie, we luisteren naar en hebben respect voor verschillende ideeën binnen ons team.

 

VERTROUWEN

We gaan in alle openheid en onpartijdigheid de dialoog aan met onze klanten en medewerkers en bouwen sterke partnerschappen met hen uit.
  • We gaan vertrouwelijk om met informatie en communiceren op een onpartijdige, duidelijke en begrijpelijke manier;
  • We werken in een geest van samenwerking en vertrouwen. We werken samen met de stakeholders om duidelijke en betrouwbare overeenkomsten af te sluiten die we naleven;
  • We werken samen met de geauditeerden in onze auditopdrachten om tot wederzijds aanvaard en gedragen resultaat te komen.
 

PROFESSIONALISME

We streven naar professionele uitmuntendheid en leveren kwalitatieve, innovatieve en klantgerichte producten en diensten.
  • We voeren onze audits op een objectieve en onafhankelijke manier uit en streven naar continue verbetering van onze expertise, kennis en competenties d.m.v. doorgedreven professionele ontwikkeling;
  • We willen door innovatie en flexibiliteit de kwaliteit van onze audits en adviezen verbeteren en nieuwe inzichten verschaffen aan onze stakeholders;
  • We zorgen ervoor dat wij correcte, tijdige, doeltreffende en efficiënte audits leveren en onze stakeholders op een duidelijke, nauwkeurige en relevante manier adviseren.