www.belgium.be Logo of the federal government

Toepassingsgebied

Wij voeren audits uit bij alle federale en programmatorische overheidsdiensten.

Het toepassingsgebied van onze audits is opgenomen in het koninklijk besluit van 4 mei 2016 tot oprichting van de federale interne audit.