www.belgium.be Logo of the federal government

De informatie op deze website wordt aangeboden door de Federale Interne Audit.

Bij het publiceren en bijwerken van deze site gaat de Federale Interne Audit met de grootste zorgvuldigheid te werk. Er wordt gestreefd naar een zo actueel, toegankelijk, correct en ruim mogelijke inhoud. Toch kan informatie op deze site ongewild onvolledig en/of onjuist zijn.

De Federale Interne Audit kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van enig gebruik van informatie op deze site.

Deze website kan toegang geven tot websites en/of pagina's van derden. De Federale Interne Audit kan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het gebruik van de informatie op deze websites en/of pagina's van derden. Bovendien kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie van derden.