www.belgium.be Logo of the federal government

Wie zijn we? Wat doen we?

De Federale Interne Audit voert audits uit over de doeltreffendheid van de systemen van interne controle en risicobeheer bij de federale en programmatorische overheidsdiensten.

De verbetering van de werking van de federale overheid staat bij onze onderzoeken centraal.

Door het formuleren en opvolgen van aanbevelingen en adviezen helpen wij de diensten bij het realiseren van hun doelstellingen.

Bij onze audits passen wij het 'single audit' principe toe. Wij werken samen met de andere controleactoren, het Rekenhof en de Inspectie van Financiën.

Wij zijn een onafhankelijke dienst die administratief is ondergebracht bij de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.

Het Auditcomité van de federale overheid ziet toe op onze werking.

Nieuwsberichten

Lees de laatste berichten en publicaties van de Federale Interne Audit.

Onregelmatigheid melden

Onregelmatigheid of misbruik te melden? Neem dan contact op via ons meldingsformulier.

Jobs @ Federale Interne Audit

Interesse in een job bij de Federale Interne Audit? Ontdek hoe je kan solliciteren.