www.belgium.be Logo of the federal government

Meldingsformulier

Zorg ervoor dat u de feiten duidelijk, nauwkeurig en gestructureerd beschrijft, waarbij u alle relevante informatie opneemt die kan bijdragen aan de beoordeling van uw melding door de Federale Audit. Indien mogelijk, vermeld ook de periode waarin de feiten hebben plaatsgevonden.