www.belgium.be Logo of the federal government

Onregelmatigheden of misbruik kunnen op verschillende manieren worden gemeld.

Gebruik bij voorkeur het elektronische meldingsformulier. In dit formulier is de mogelijkheid voorzien om ook anoniem te melden.

Je kan ons ook per e-mail meldingen van onregelmatigheden of misbruik doorsturen.

Let op! Wij kunnen alleen meldingen behandelen die verband houden met een federale overheidsdienst.

Wat zet je in je melding?

Geef in je melding zo volledig mogelijk aan wat er aan de hand is. Geef ook aan om welke federale overheidsdienst het gaat. Weet je de naam van de persoon om wie het gaat? Ken je de periode waarin de onregelmatigheid of het misbruik zich heeft voorgedaan?

Alle informatie die je doorgeeft is welkom. Hoe meer we weten, hoe groter de kans dat we iets met jouw informatie kunnen doen.

Beschik je over bijkomende documentatie? Heb je bewijsmateriaal? Geef dit dan mee door.

Wat gebeurt er met een melding?

Je hebt een onregelmatigheid of misbruik bij ons gemeld. Wij danken je voor de melding. Je hebt bijgedragen tot een beter functionerende overheid.

Als je daarom hebt gevraagd, ontvang je van ons een ontvangstbevestiging.

Alleen als wij nog vragen hebben, nemen we contact met je op. Dat doen we alleen als je jouw contactgegevens aan ons hebt doorgegeven.

We mogen niet vertellen wat we met je melding doen. Dat heeft met onze verplichting te maken om de vertrouwelijkheid van het onderzoek en de persoonlijke integriteit van eventueel betrokken personen niet te compromitteren. Dat betekent echter niet dat we niets doen!

Elke melding van onregelmatigheden of misbruik wordt door ons gescreend.

We onderzoeken of de melding voldoende rationele basis heeft voor een opstarten van een onderzoek.

Bescherming

Voor ons heeft het vertrouwelijk karakter van een melding absolute prioriteit en wij geven de melder een zo maximaal mogelijke garantie dat zijn identiteit niet gekend raakt in de rest van de organisatie.

Wij wijzen er op dat elke melder, die een werknemer is van de federale overheid, onder de klokkenluidersregelgeving steeds de bescherming kan vragen van de Federale Ombudsman.

De klokkenluidersregelgeving is terug te vinden op de website van de Federale Ombudsman.

Meldingsformulier

Zorg ervoor dat u de feiten duidelijk, nauwkeurig en gestructureerd beschrijft, waarbij u alle relevante informatie opneemt die kan bijdragen aan de beoordeling van uw melding door de Federale Audit. Indien mogelijk, vermeld ook de periode waarin de feiten hebben plaatsgevonden.